มจธ. ร่วมจัดแสดงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 16

เมื่อวานนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์หลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
 
ในโอกาสนี้ ผลงานวิจัยของมจธ. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวได้แก่ ผลงานชุดกังหันกระแสนำ้ผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง โดย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุงและทีมวิจัย ซึ่งเป็นผลงานที่จัดแสดงภาคนิทรรศการ ในTheme ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และผลงานนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายแบบครบวงจรสำหรับรักษาด้วยเทคนิคการใช้สายสวนด้วยเทคโนโลยีวัสดุฉลาด โดย รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และทีมวิจัย ซึ่งจัดแสดงในโซนผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

ที่มา: source

Scroll to Top